🎁 +500 000 cadeaux livrés en 48h en France !
logo-uncadeau-blanc (1)
Kernepædagogik Som Metode - - Et Paradigmeskifte I Skole & Dagtilbud

Kernepædagogik Som Metode – – Et Paradigmeskifte I Skole & Dagtilbud

12.99€
Vendu par : Cultura
Partager ce produit :
Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Paiement 100% Sécurisé
Transactions sécurisées et cryptées via SSL

Livraion rapide
à domicile ou Point Relais en France Métropolitaine

Satisfait ou remboursé
Partenaires de confiance
14 jours pour changer d’avis

DESCRIPTION

Kernepædagogik som metode – et paradigmeskifte i skole og dagtilbud, handler om at skabe trivsel og udvikling for børn og voksne. Kernepædagogik er en anden måde at se barnet på og at forstå sig selv som voksen på i relation til barnet. Kærnepædagogik beskriver, hvilke dynamikker, der er på spil i relationen voksen-barn, og barn-barn, hvor den voksne er vejviser igennem interaktioner, konflikter og derigennem er rollemodel for udviklingen af barnets mindset. Den giver en grundig beskrivelse af, hvilken indflydelse det ubevidste sind har i det relationelle arbejde, og hvordan disse mekanismer påvirker barnets selvopfattelse, selvværd og selvbillede; en påvirkning som former barnets syn på sig selv, dets forhold til omverdenen samt de relationelle mønstre, som barnet tager med ind i voksenlivet. Kernepædagogik er en ny og anderledes måde at anskue børnesynet, voksen-barn relationen, og den voksnes måde at påvirke barnet, som får betydning for hele dets liv. Bogen indeholder faglige beskrivelser og eksempler på hændelser, som mange kan genkende i feltet og forskellige øvelser. Den giver et indblik i Kernepædagogikkens principper og, hvorfor principperne er vigtige at belyse ud fra den betydning vi voksne har for barnets adfærd nu og senere hen i livet. Det handler om at bryde den sociale arv, hvilket vi alle sammen er i stand til ved fælles samarbejde og fælles retning. Den sociale arv er alt det, vi voksne giver videre til de børn, vi er i kontakt med. Det betyder, at vi projicerer vores egne følelser, overbevisninger, sider af os selv og egne begrænsninger over på barnet. Dette sker ubevidst, fordi vi ikke selv er opmærksom på, hvad der er i spil indeni os og i nutidens kontekst, når vi interagerer med et andet menneske. Målet med denne bog er at skabe bevidsthed omkring nogle af alle dilemmaerne, som er i spil i skoler og dagtilbud. Det er at belyse de mekanismer, vi er i berøring med, når vi er i samspil med andre. Kernepædagogik kan med fordel læses og anvendes af forældre, idet, det er mange af de samme mekanismer, som er i spil mellem forældre og barn i hjemmet.Yderligere ønsker jeg med denne bog at skabe forståelse, indsigt, åbenhed og nysgerrighed på, hvad vi kan gøre for at skabe den ændring, vi alle dybest set ønsker og har som formål, når vi brænder for at skabe trivsel, udvikling og læring for børnene.

DÉCOUVREZ D’AUTRES IDÉES CADEAUX